UZNANIE I USTALENIE OJCOSTWA

UZNANIE I USTALENIE OJCOSTWA 

Ustalenie ojcostwa ma na celu, uregulowanie sytuacji prawnej dziecka oraz wykazanie kto jest ojcem dziecka pozamałżeńskiego (w sytuacji dziecka zrodzonego w związku małżeńskim sprawa jest o wiele prostsza bowiem dochodzi do domniemania ojcostwa biologicznego co do męża matki).

Czytaj więcej...

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Zaprzeczenie ojcostwa ogólnie rzecz ujmując następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa nie należą do rzadkości. Zdarza się, że żona jest w ciąży z innym mężczyzną niż mąż i rodzi dziecko, które nie pochodzi biologicznie od męża.

Czytaj więcej...

ALIMENTY NA MAŁŻONKA

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w czasie trwania małżeństwa na każdym z małżonków ciąży obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka. Jednakże w pewnych sytuacjach małżonek może być zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na rzecz drugiego małżonka również po orzeczeniu rozwodu.

Czytaj więcej...

BEZPRAWNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU BEZ TWOJEJ ZGODY

Bezprawne rozpowszechnienie wizerunku to problem coraz częściej spotykany w dobie szybkiego dostępu do informacji, szeroko pojętej różnorodności form komunikacji wizualnej, czy rozwoju platform internetowych, reklamowych czy tzw. social mediów i serwisów społecznościowych.

Czytaj więcej...

WYSŁUCHANIE DZIECKA W SPRAWIE CYWILNEJ

WYSŁUCHANIE DZIECKA W SPRAWIE CYWILNEJ

W niniejszym artykule przedstawiono przesłanki wysłuchania małoletniego oraz kwestie organizacyjne z tym związane, zapraszam do lektury – Karol Sobkowiak Adwokat Wrocław.

Czytaj więcej...

DOZÓR ELEKTRONICZNY

CZYM JEST DOZÓR ELEKTRONICZNY ?

Dozór elektroniczny to NIEIZOLACYJNY system wykonywania orzeczonej kary pozbawienia wolności. W bardzo dużym skrócie można powiedzieć, iż omawiane rozwiązanie ma na celu kontrolę realizacji przez osobę skazaną, obowiązków nałożonych przez sąd przy użyciu środków technicznych.

Czytaj więcej...

RECYDYWA - JEJ RODZAJE I KONSEKWENCJE

RECYDYWA 

Powrót tego samego sprawcy do przestępstwa określany jest mianem recydywy. W polskim systemie prawnym wyróżniono dwie formy recydywy – tzw. recydywa podstawowa lub inaczej zwykła i recydywa wielokrotna lub inaczej mówiąc multirecydywa.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00